Retro - radio servis

 
Zpět na úvod
Ukázky oprav přístrojů
Otevírací doba - kontakt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konvertor VKV:

Radiopříjímače Tesla, vyráběné v letech 1958 - 1974 měly rozsah FM VKV pouze s tzv. "Východní normou" 65 - 74 MHz, označovanou jako OIRT (Organisation Internationale De La Radio Et Television), která sdružovala země východního bloku. Stejnou normu měly i přijímače, dovážené do Československa ze zemí RVHP, ale i od západních výrobců a ty na tom byly ještě hůř, protože byly i v 80. letech vybaveny většinou jen OIRT normou.

Naproti tomu evropské západní země používaly VKV normu CCIR (Comité Consultatif International Pour La Radio) 88-100 MHz, která byla v průběhu let 2x rozšířena, nejdřív do 104 MHz a později do 108 MHz. V průběhu 70. let bylo mezinárodně dohodnuto, že norma OIRT bude v rámci Evropy vyhrazena pouze pro služby a tak se od roku 1975 v ČSSR vyráběly všechny přijímače s oběma normami VKV a pomalu se plánoval přechod vysílání na CCIR normu. Ten začal v prosinci 1984, nejprve malým výkonem z vysílačů Praha/Cukrák, Ostrava a Bratislava. Po roce 1989 se přechod na CCIR u východních zemí urychlil a dnes na OIRT normě vysílají už jen státní stanice v Polsku, Maďarsku a zemích bývalého Sovětského Svazu a i tam dochází k postupnému přechodu na CCIR.

Jenže před námi leží elektronkový nebo tranzistorový přijímač s VKV pásmem 65-74 MHz a chceme, aby hrál současné stanice. Možnosti jsou dvě, přeladění nebo konvertor. Přeladit se VKV díl v přijímači většinou dá, ale zůstává tu jeden zásadní problém. Přeladitelnost OIRT pásma je 8 MHz (65-74), zatímco u CCIR pásma 20 MHz (88-108). A i když VKV díl půjde přeladit, stále mu zůstane přeladitelnost 8 MHz, protože výrobce tehdy s ničím jiným nepočítal. Takže by šlo ladit např. stanice v pásmu 88-96 MHz, ale ani o píď dál.

A tady nastupuje možnost použití VKV konvertoru. Přeladitelnost původní VKV jednotky 8 MHz nelze nijak rozšířit, lze ale na konvertoru rozdělit CCIR pásmo na tři části pomocí přepínače a ty se již v pohodě do původního pásma OIRT vejdou. Konvertor se montuje dovnitř skříně a je napájen ze zdroje přijímače. Přepínač se umístí na zadní stěnu přijímače. V servisu používáme tovární konvertory firmy AMBM.