Televizní přijímač MEVRO (1948)

Šasi televizoru vyjmuté ze skříně. Tvoří jej kovová svařovaná kostra z profilů, na kterou jsou namontována jednotlivá šasi z hliníkového plechu. Celek je rozdělen na vf a mf díl, obrazový zesilovač, zvukový mf zesilovač, nf koncový zesilovač, oddělovač synchronizace, řádkový a snímkový rozklad, síťový transformátor se třemi anodovými zdroji. Na výstavě MEVRO ještě televizory neměly zvukový díl, ten se doplňoval až při dalším pokusném vysílání ze Všesokolského sletu v témže roce a byl od obrazového vf dílu zcela oddělen, měl i vlastní anténní vstup. Použité elektronky jsou kovové konstrukce Telefunken, ve vf dílu EF14, na koncových stupních zvuku a snímkového rozkladu EL12. Řádkový oscilátor byl přestavěn na 6L50, 6Z31 a 1Y32T, v budiči má EDD11. V anodovém zdroji je 3x AZ12.